HR w świecie IT.

Kontakt
Dorota Kulka
dkulka@dothr.pl
+48 600 821 824