Myśl systemowo!

Myślenie analityczne, od dawna, zaliczane było do cech pożądanych, zwłaszcza na stanowiskach managerskich. W końcu w dużej mierze to od managera zależy co będzie wykonywane jako priorytetowe zadanie. Dobry manager potrafi rozebrać na części pierwsze „problem” i na podstawie zebranych informacji starać się wyciągać wnioski o funkcjonowaniu całości. Ta umiejętność jednak na niewiele się zda jeśli manager nie uruchomi myślenia systemowego!

Myślenie systemowe wykorzystywane było w naukach przyrodniczych, gdzie współzależność kilku elementów zawartych w układzie umożliwiała lepsze zrozumienie oraz bardziej harmonijne kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości. Za prekursora nauk uznaje się Ludwiga von Bertalanffy’ego, który stworzył Ogólna Teorię Systemów, rozpoczynając tym samym wprowadzenie systemowego pojęcia w usprawnianiu działania organizacji. Ciekawą metaforą lasu posłużył się Dennis Sherwood w książce „Seeing the Forest for the Treees: A Manager’s Guide to Applying Systems Thinking” gdzie analizowanie drzewa jako odrębnej jednostki może zaburzać skupienie się na najważniejszych detalach sytuacji z powodu braku widzenia całości obrazu, czyli lasu. Proponuje on zatem syntezę lasu aby lepiej zrozumieć funkcjonowanie drzewa. W ujęciu stricto biznesowym termin myślenia systemowego zaproponował Peter Senge w książce „The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization” wprowadzając do przedsiębiorstw pięć dyscyplin jako zasady organizacji uczącej się. Tytułowa piąta dyscyplina, myślenie systemowe, jest najważniejszą, integrującą wszystkie pozostałe dyscypliny (pozostałe dyscypliny to: mistrzostwo osobiste, modele myślowe, wspólna wizja, zespołowe uczenie się ).  Głównym założeniem Senge jest umiejętność postrzegania organizacji jako całości przy jednoczesnym rozpatrywaniu poszczególnych elementów jako relacji i oddziaływania pomiędzy elementami.

Skoro wiemy, że zmiana jednego elementu systemu może powodować zmiany w całościowym działaniu i całościowy system wpływa na podejmowane jednostkowe działania to łatwiej jest zrozumieć potęgę myślenia systemowego. Starając się obejmować organizację ( w  życiu prywatnym/społecznym to również tak działa) jako całość, a nie jako poszczególne departamenty czy jednostki, możemy dostrzegać, że nasze działanie jest zapoczątkowane w innym miejscu niż nam się wydaje, oraz nie kończy się na nas, lecz ma wpływ na kolejne. Nawet jeśli z całych sił będziemy skupiać się na pracy na naszym obszarze, na niewiele się on zda, jeśli nie będzie on zintegrowany z innymi. Znakomicie sytuacje biznesową w tym obszarze ilustruje książka Eliyahu Goldratt’a „T he Goal”opisująca teorię ograniczeń.

Sposób myślenia determinuje sposoby podejmowanych przez nas decyzji, na sposób myślenia mamy wpływ, więc myśl systemowo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *